Waarom zorgen voor morgen

Wat zijn broeikasgassen?
Samen met alle Bruggelingen voor minder CO2
Zorgen voor morgen, begin(t) vandaag
Zorgen voor morgen doen we samen: Een participatief traject

Brugge wil de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met veertig procent reduceren. Dat wordt vastgelegd in het burgemeestersconvenant 2020-2030. Dit convenant is een Europees initiatief waarbij steden zich vrijwillig engageren om de lokale CO2-uitstoot te verminderen door de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen. Ook wij als Stad Brugge engageren ons in dit convenant.

We maken een klimaatplan 2020-2030 waarbij voor zes resultaatgebieden concrete acties opgenomen worden.  Dit plan wordt gemaakt tussen september 2020 en mei 2021. Wil je meewerken aan dit plan? Registreer je, geef aan dat je op de hoogte wil blijven en mee wil werken aan de opmaak van het klimaatplan 2020-2030.


Wat zijn broeikasgassen?


Broeikasgassen zorgen ervoor dat de warmte van de zon wordt vastgehouden. Die broeikasgassen komen dus van nature voor in onze atmosfeer.  Dat is een goede zaak want anders zou het hier veel kouder (gemiddeld -18 graden Celcius) zijn. Door deze gassen is het gemiddeld 15 graden Celcius en is leven op onze aarde mogelijk.

CO2 is het bekendste broeikasgas en wordt door de mens uitgestoten. Vooral sinds de industriële revolutie zijn meer en meer broeikasgassen in de atmosfeer gekomen die onze planeet opwarmen.  Fossiele brandstoffen (gas, kolen, olie) verwarmen onze woning en worden in de industrie gebruikt. Bossen worden gekapt waardoor CO2 vrijkomt.  Deze bossen worden gekapt voor het hout, maar ook om plaats te maken voor de productie van veevoeder voor de vaak industriële vleesproductie.

Dit alles doet ons klimaat veranderen: De gemiddelde temperatuur stijgt, de zeespiegel stijgt, bepaalde delen van onze aarde worden droger, andere natter en het wisselende klimaat zorgt voor meer extreme klimaatomstandigheden (meer hittedagen, meer hevige neerslagdagen).  We hebben er alle (eigen)belang bij om deze temperatuurstijging te beperken en dat kan door drastisch de uitstoot van de broeikasgassen te verminderen. Wereldwijd en dus ook hier in Brugge.


Samen met alle Bruggelingen voor minder CO2


Het is belangrijk dat alle landen en alle steden werk maken van deze beperking van broeikasgassen. Brugge wil daarbij niet achterblijven. Stad Brugge maakt een plan op om die CO2-uitstoot te verlagen en hierbij hebben wij de steun van alle Bruggelingen nodig.  Dit gaat van inwoners, bezoekers, ondernemers, bedrijven, over horeca, landbouwers, verenigingen, scholen, overheden, tot kennisinstellingen.

En niet onbelangrijk ook in deze tijden: Kan de coronacrisis ons helpen om het klimaat te redden? Maatregelen die we moeten nemen om nieuwe pandemieën te voorkomen, gaan ook de opwarming van de aarde tegen. 

Je kan je steun geven door deze ambitie mee te ondertekenen. Je hoeft daarom niet te wachten tot morgen, want zorgen voor morgen begint vandaag. Je kan vandaag aan de slag om de uitstoot van broeikasgassen in Brugge te verminderen zodat we in 2050 in een klimaatneutrale stad kunnen wonen, leven en werken.

Zorgen voor morgen, begin(t) vandaag


Het traject ‘Zorgen voor morgen, begin(t) vandaag’ zet zowel in op communicatie, sensibilisering, opbouw van een draagvlak, als op samenwerking en actiegerichtheid om op die manier efficiënt en effectief CO2 te reduceren in onze stad.

Het einddoel van dit traject is het klimaatplan 2020-2030 dat samen met heel wat Bruggelingen opgemaakt en uitgevoerd wordt. De opmaak van dit plan begint vandaag.


Zorgen voor morgen doen we samen: Een participatief traject


Omdat we dit als stad uiteraard niet alleen kunnen en dit een project is om met z’n allen aan te werken, loopt dit participatief traject in drie fases:

 

  • Fase 1: Lancering campagne 'Zorgen voor morgen, begin(t) vandaag'

We brengen de klimaatambities van de Stad onder de aandacht en doen een oproep tot actieve deelname. We ondertekenen als Stad het burgemeestersconvenant, samen met enkele sleutelfiguren. We roepen elke Bruggeling, bedrijfsleider, vereniging, school, organisatie … op om zelf mee te tekenen en zelf (eenvoudige) actie(s) te ondernemen.

  • Fase 2: Opmaak van het klimaatplan 2020-2030

Vanaf het najaar van 2020 start een traject om met heel wat betrokkenen het klimaatplan mee vorm te geven. Per resultaatgebied zullen klimaatpanels samengesteld worden. Je wordt geïnspireerd over wat je zelf allemaal kan doen, je kan deelnemen aan verschillende acties en projecten die via de stad en andere partners lopen en je wordt op de hoogte gehouden van het volledige traject. Je kiest zelf hoe verder je wil en kan meegaan in het proces. Wil je geïnspireerd worden of wil je effectief de handen uit de mouwen steken en aan projecten meewerken? Registreer je.

  • Fase 3: Meewerken aan de klimaatdoelstellingen, projecten en acties uit het klimaatplan 2020-2030

Vanaf eind 2021 start de uitvoering van het klimaatplan. Dit plan omvat alle informatie met doelstellingen en acties om tegen 2030 met z’n allen effectief veertig procent minder CO2 te gaan produceren.


Via deze website word je op de hoogte gehouden van het volledige traject met nieuws, tips, informatie over beslissingen en oproepen om zelf mee te doen.


Geïnspireerd en zin om hieraan mee te werken? Teken dan mee voor het klimaat en / of kies je actie(s).