Plant nu een boom

Het plantseizoen voor hagen en bomen begon in november en loopt tot half april. Bomen met blote wortel plant je immers best als ze in rust zijn en het blad is gevallen. 

Groene ruggegraat
Bomen vormen de groene ruggengraat van onze stad. Ze filteren koolstofdioxide uit de lucht en geven zuurstof vrij. De bladeren houden bij regen een deel van het water vast en verdampen dit na de regenbui, waardoor er minder snel wateroverlast optreedt. Op warme dagen zorgen ze voor schaduw en verkoeling. Ze zorgen ook voor een rustgevende sfeer en meer biodiversiteit in je omgeving. Een aantal bomen hebben zelfs monumentale en landschappelijke waarde.

Ik wil een boom
Onze cluster Openbaar Domein plant niet alleen nieuwe bomen op openbaar domein, maar ook in privé voortuinen. Onder een aantal voorwaarden komen we een boom in je voortuin planten!

Meer weten over groen
Bovenop 'Groen in de stad' kun je voor extra informatie, nieuws en inspiratie in verband met meer natuur in jouw omgeving terecht bij: