Buurtkracht van start: schrijf je buurt nu in

Wat is Buurtkracht?

Via “Buurtkracht” wil Stad Brugge wijkrenovaties op touw zetten. Deze renovaties zijn bovendien buurtgedreven/bottom-up en gebeuren via een ‘co-creatieproces’, een vorm van samenwerking, waarbij de buurten invloed hebben op het proces én het resultaat. Brugge neemt in Buurtkracht de rol als facilitator op.

Stap 1: webinar 

Op maandag 30 november organiseerde Stad Brugge de eerste webinar (~een online lezing) met geïnteresseerde buurten. De webinar bood ons de kans om op een Corona-veilige manier meer uitleg te geven over het zogenoemde ‘Buurtkrachtproces’ en hoe zij zich hiervoor kunnen engageren. 

Stap 2: enquête

We sturen deze maand een enquête uit naar de buurten. Via deze online bevraging willen we meer te weten komen over hun woningen: welke maatregelen ze al namen en welke ze nog interesse voor hebben. Samen met statistieken maken we een analyse van de buurten. 
De stappen na de analyse nemen we in samenspraak met de buurt. Het buurtkrachtproces verschilt immers van buurt tot buurt aangezien de noden, bezorgdheden en de dynamiek die er in de buurt al leven voor elke buurt anders zullen zijn.

Meld je buurt vandaag nog aan

Interesse om met je buurt in te stappen in Buurtkracht? Meld je dan nu aan op www.brugge.be/buurtkracht.