Waarom zorgen voor morgen

Brugge wil de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met veertig procent reduceren. Dat wordt vastgelegd in het zogenoemd burgemeestersconvenant 2020-2030. Dit convenant is een Europees initiatief waarbij steden zich vrijwillig engageren om de lokale CO2-uitstoot te verminderen door de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen. Ook wij als Stad Brugge engageren ons in dit convenant.

We maken een klimaatplan 2020-2030 waarbij voor zes resultaatgebieden concrete acties opgenomen worden. Dit plan wordt gemaakt tussen september 2020 en mei 2021. Wil je meewerken aan dit plan? Dat kan, we gaan graag in gesprek met jou. Vraag hier jouw klimaatgesprek aan en inspireer ons en de stad met jouw ideeën en acties.


Wat zijn broeikasgassen?

Broeikasgassen zorgen ervoor dat de warmte van de zon wordt vastgehouden. Die broeikasgassen komen dus van nature voor in onze atmosfeer. Dat is een goede zaak want anders zou het hier veel kouder (gemiddeld -18 graden Celcius) zijn. Door deze gassen is het gemiddeld 15 graden Celcius en is leven op onze aarde mogelijk.

CO2 is het bekendste broeikasgas en wordt door de mens uitgestoten. Vooral sinds de industriële revolutie zijn meer en meer broeikasgassen in de atmosfeer gekomen die onze planeet opwarmen.  Fossiele brandstoffen (gas, kolen, olie) verwarmen onze woning en worden in de industrie gebruikt. Bossen worden gekapt waardoor CO2 vrijkomt.  Deze bossen worden gekapt voor het hout, maar ook om plaats te maken voor de productie van veevoeder voor de vaak industriële vleesproductie.

Dit alles doet ons klimaat veranderen: De gemiddelde temperatuur stijgt, de zeespiegel stijgt, bepaalde delen van onze aarde worden droger, andere natter en het wisselende klimaat zorgt voor meer extreme klimaatomstandigheden (meer hittedagen, meer hevige neerslagdagen).  We hebben er alle (eigen)belang bij om deze temperatuurstijging te beperken en dat kan door drastisch de uitstoot van de broeikasgassen te verminderen. Wereldwijd en dus ook hier in Brugge.


Samen met alle Bruggelingen voor minder CO2

 


Het is belangrijk dat alle landen en alle steden werk maken van deze beperking van broeikasgassen. Brugge wil daarbij niet achterblijven. Stad Brugge maakt een plan op om die CO2-uitstoot te verlagen en hierbij hebben wij de steun van alle Bruggelingen nodig.  Dit gaat van inwoners, bezoekers, ondernemers, bedrijven, over horeca, landbouwers, verenigingen, scholen, overheden, tot kennisinstellingen.

De coronacrisis zet onze wereld op zijn kop en doet ons ernstig nadenken over onze toekomst.  De overgang naar een klimaatneutrale wereld creëert kansen om een gezonde wereld te creëren en zo ook pandemieën te voorkomen

Ook jij kan vandaag mee zorgen voor morgen. Je kan vandaag aan de slag om de uitstoot van broeikasgassen in Brugge te verminderen zodat we in 2050 in een klimaatneutrale stad kunnen wonen, leven en werken.

Zorgen voor morgen, begin(t) vandaag

Het traject ‘Zorgen voor morgen, begin(t) vandaag’ zet zowel in op communicatie, sensibilisering, opbouw van een draagvlak, als op samenwerking en actiegerichtheid om op die manier efficiënt en effectief CO2 te reduceren in onze stad.

Het einddoel van dit traject is het klimaatplan 2020-2030  dat samen met heel wat Bruggelingen opgemaakt en uitgevoerd wordt. De opmaak van dit plan is volop bezig.  Wil ook jij je bijdrage leveren, dat kan.

Vraag hier je klimaatgesprek aan en bespreek met ons je idee of concrete actie.

Vraag een gesprek aan


Zorgen voor morgen doen we samen: Een participatief traject

Omdat we dit als stad uiteraard niet alleen kunnen en dit een project is om met z’n allen aan te werken, loopt dit participatief traject in drie fases:

  • Fase 1: Lancering campagne 'Zorgen voor morgen, begin(t) vandaag'

We brengen de klimaatambities van de Stad onder de aandacht en doen een oproep tot actieve deelname. We ondertekenen als Stad het burgemeestersconvenant, samen met enkele sleutelfiguren. We roepen elke Bruggeling, bedrijfsleider, vereniging, school, organisatie … op om zelf mee te tekenen en zelf (eenvoudige) actie(s) te ondernemen.

  • Fase 2: Opmaak van het klimaatplan 2020-2030

De opmaak van het klimaatplan 2030 is volop bezig. We bouwen dit plan op rond 6 krijtlijnen.  Er worden gesprekken georganiseerd met betrokkenen en geïnteresseerden om te komen tot een concreet, ambitieus en uitvoerbaar klimaatplan 2030.  Wil je zelf ook in gesprek gaan om dit klimaatplan 2030 vorm te geven dan kan dat.  Vraag hier je klimaatgesprek aan en inspireer ons met je idee of acties.

  • Fase 3: Meewerken aan de klimaatdoelstellingen, projecten en acties uit het klimaatplan 2020-2030

Het klimaatplan 2030 willen we klaar hebben na de zomer van 2021. Vanaf eind 2021 start de uitvoering van het klimaatplan. Dit plan omvat alle informatie met doelstellingen en acties om tegen 2030 met alle Bruggelingen z’n allen effectief veertig procent minder CO2  uit te stoten.

Wil je op de hoogte blijven van het klimaatplan 2030 registreer je dan voor onze nieuwsbrief.

Natuurlijk hoef je niet te wachten om actie te ondernemen.  Ook de stad Brugge en vele andere Bruggeling zorgen vandaag al voor morgen.  Wil ook jij actie ondernemen, maar weet je niet wat te doen? Dan zal deze eenvoudige lijst van 10 klimaatacties die werken zeker inspiratie en goesting geven. Brugge én jij worden er beter van!