Wat staat in het klimaatplan 2030? Kom naar onze informatieve webinars op 21, 24 of 28 juni

Het klimaatplan 2030 krijgt vorm en dat willen we graag met jullie delen. Uit de vele gesprekken en het expertenwerk van het studieconsortium Bruggenbouwers is een ontwerp van klimaatplan2030 gegroeid. Dit klimaatplan zal ons verder op weg zetten om tegen 2050 van Brugge een klimaatneutrale stad te maken. 

Jullie bedenkingen en aanvullingen kunnen ons helpen om dit klimaatplan nog sterker te maken.  Daarom geven we drie informatieve, digitale webinars. Telkens geven we een algemene inleiding over de opbouw en impact van het klimaatplan 2030, waarna we dieper ingaan op de concrete thema’s:

  • Op 21 juni gaan we dieper in op de thema’s ‘Brugge verwarmt fossielvrij’ en ‘Brugge verplaatst zich veilig, fossielvrij en gezond’
  • Op 24 juni komen thema’s ‘Brugge hernieuwbare energiestad’ en ‘Brugge produceert circulair’ aan bod.
  • Op 28 juni staat het thema ‘Brugge smaakt’ centraal, met alle aspecten rond voedselproductie & voedselconsumptie.

De webinars zijn gratis, lopen telkens van 19.00 tot 20.30 en zullen verlopen via Zoom.

Schrijf je in via dit formulier en duid aan in welke webinar je wenst deel te nemen en welk thema je wenst te volgen in het tweede deel.

We kijken alvast uit naar jullie deelname!